Landmåling

Etter 20 aktive år i bransjen har Geoplan 3D skaffet seg en bred erfaring og gode rutiner for de fleste typer landmålingsoppdrag. Vi har lang erfaring i forbindelse med anlegg, samferdselsutbygginger og byggeprosjekter. Geoplan 3D har også lang erfaring med industrioppmåling og kulturhistorisk dokumentasjon.

VI UTFØRER
Fastmerker / Grunnlagsnett

Fastmerker og grunnlagsnett er utgangspunktet for all oppmåling vi gjennomfører. Grunnlagsnettet muliggjør måling og koordinatbasert stedfesting i grunnriss og høyde i forhold til kjente geodetiske referansesystemer.

Presisjonsnivellement

Vi utfører presisjonsnivellement og
setningskontroll for alle typer bygg, damanlegg,
broer med mer. Målingene gjennomføres med instrumenter som gir den nødvendige presisjonen for prosjekt

Produksjonsmåling og stiking

Vi utfører alle typer oppmålingsarbeider i forbindelse med bygg og anleggsprosjekter. Dagligdagse oppdrag for Geoplan er blant annet akseutsetting, geometriske kontroller, inn måling for «Som-bygget» (FKB / NVDB) og profilering for terrengmodeller.

Kommunalteknisk

Innmåling og dokumentasjon for VA-anlegg.
3d-modeller av hele renseanlegg og
vannbehandlingsanlegg. Kum-registrering
både som tradisjonelt kum-kort og 3d-modell.

Bolig

Vi utfører oppmålingsteknisk prosjektering,
utstikking av tiltak, og beliggenhetskontroll.
Geoplan 3D har sentral godkjenning
i tiltaksklasse 3 og kan bidra på alle typer
bygg fra søknad om igangsettelsestillatelse
til ferdigattest.

Konsulent / Arkitekt

Vi utfører alle typer terrengmodeller, innmåling av
eksisterende konstruksjoner, tuneller, broer.
Vi har spesialisert oss på innmåling og
opptegning / 3d-modllering av eksisterende
bygg, industri anlegg mm.

Kvalitetssikring
- en viktig del av vår jobb

 

God kvalitetssikring gjør at vi kan oppnå at sluttproduktet oppfyller alle krav til kvalitet.

 

Våre landmålere bruker det nyeste av totalstasjoner og GNSS-utstyr (GPS). Vi har serviceavtaler på alt utstyr som er i daglig bruk for å sikre nøyaktighet, driftssikkerhet og produktivitet. Vi anvender kun landmålingsutstyr fra anerkjente merker som Trimble og Leica Geosystems.

 

Kollegialt kameratskap og fleksible arbeidstider gjør at vi kan følge opp prosjektet fra begynnelse til slutt, noe som gir en landmåler trygghet og som tilfredsstiller kunden.

Fastmerker / Grunnlagsnett

 

Fastmerker og grunnlagsnett er utgangspunktet for all oppmåling vi gjennomfører. Grunnlagsnettet muliggjør måling og koordinatbasert stedfesting i grunnriss og høyde i forhold til kjente geodetiske referansesystemer. Grunnlagsnettet vi oppretter brukes som fundament for oppmålingsoppgaver, geodata, kartlegging og eiendomsmåling, samt for stikking av planlagte objekter i terrenget. Geoplan 3D har alltid en åpen dialog med kunde om hvordan grunnlagsnettet skal etableres og hvilke målemetoder som vil være mest hensiktsmessige for prosjektet.

På denne typen målinger benytter vi teknikker som statisk måling med GNSS (GPS), totalstasjon, polygondrag og niveller. Våre leveranser gjennomgår en kvalitetskontroll med sjekkliste i henhold til gjeldende regelverk før det leveres til kunden.

Presisjonsnivellement og setningsmålinger

 

Vi utfører presisjonsnivellement og
setningskontroll for alle typer bygg, damanlegg,
broer med mer. Målingene gjennomføres med instrumenter som gir nødvendig nøyaktighet for prosjektet. Geoplan 3D holder en tett dialog med kunde angående plassering av målepunkter og utførelse av oppdraget. Vi tar leverer måledata i et format som kan importeres i kundens GIS- løsning. Vi gjennomfører også varsling til sivil bebyggelse i nærheten av prosjektet.

Produksjonsmåling og stikning
 

Vi utfører alle typer oppmålingsarbeider i forbindelse
med bygg, samferdsel og anleggsprosjekter. Våre oppmålingsingeniører har bred erfaring fra ulike prosjekter og du kan forvente profesjonalitet fra oss.

 

• Utsetting for produksjon – både på veg, bane og bygg

• profilering for terrengmodeller

• Oppmålingsteknisk prosjektering av tiltak

• akseutsetting

• geometriske kontroller
• Kontrollmåling av "som-bygget"
• Måling for FDV, NVDB og FKB

Kommunalteknisk

 

Vi gjennomfører Innmåling og dokumentasjon for VA-anlegg. 3D modeller av hele renseanlegg og vannbehandlingsanlegg. Kum-registrering både som tradisjonelt kum-kort og 3d-modell.

For slike oppdrag bruker vi tradisjonell landmåling, fotogrammetri og skanning. Vi kan produsere VA- modeller som gjengir infrastruktur mellom kummer i et definert område. 

Bolig

 

Vi utfører oppmålingsteknisk prosjektering, utstikking av tiltak, og beliggenhetskontroll. Geoplan 3D har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og kan bidra på alle typer bygg fra søknad om igangsettelsestillatelse til ferdigattest.

Konsulent / Arkitekt

 

Vi utfører alle typer terrengmodeller, innmåling av eksisterende konstruksjoner, tuneller, broer. Vi har spesialisert oss på innmåling og opptegning / 3d-modllering av eksisterende bygg, industri anlegg mm.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!